Bolesław Rutkowski

Lekarz

O mnie

Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski jest kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełni także funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii.

Moja biografia

Od roku 1968 na stałe związany z Akademią Medyczną w Gdańsku. Dwukrotnie odbył staże naukowe w wiodących ośrodkach nefrologicznych: w II Clinica Medica w Parmie i w Department of Physiology University of Birmingham. Specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Aktywny członek Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie nefrologii, sekretarz medyczny (1984-1991), Wiceprzewodniczący Zespołu (1991-1992). W latach 1992-1999 Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii, a następnie Krajowy Koordynator Programu Poprawy i Rozwoju Dializoterapii. Wyróżniony nagrodą „Za specjalne osiągnięcia w ochronie zdrowia" oraz Distinguished Medal of the National Kidney Foundation. Aktualny prezes Central and Eastern European Advisory Board in Chronic Renal Failure. W latach 1998-2004 prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W roku 2005 ponownie powołany na Konsultanta Krajowego w dziedzinie nefrologii. Jest też Konsultantem Wojewódzkim ds. nefrologii. Członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym European Dialysis and Transplant Association, International Society of Nephrology, German Society of Nephrology, European Society for Artificial Organs, International Society for Renal Metabolism and Nutrition oraz American Society of Nephrology. Aktualnie wybrany na członka Scientific Advisory Board European Renal Association Registry. Należy do kolegiów redakcyjnych czasopism medycznych: Autor bądź współautor ponad 480 pełnych publikacji oraz ponad 500 komunikatów zjazdowych, ukazujących się w czasopismach krajowych i zagranicznych. Za działalność naukową wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Zdrowia, a 2005 roku prestiżową nagrodą im. Heweliusza. Redaktor lub współredaktor osiemnastu podręczników, w tym unikalnych opracowań dotyczących dializoterapii dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, autor lub współautor 60 rozdziałów w 14 podręcznikach.

Kontakt ze mną

E-mail:
bolo@gumed.edu.pl

Moje miejsca pracy

Staticmap?center=80-952%2bul

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Stanowisko:
Kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Telefon służbowy:
tel. (58) 349 25 05
Email służbowy:
bolo@gumed.edu.pl